اکو تای (eco tie)

یک شرکت چینی می باشد که در زمینه تولید بست کمربندی پلاستیکی (بست زیپی) فعالیت دارد