فروزش

یک شرکت ایرانی ساخت بست کمربندی پلاستیکی می باشد که با ساخت این محصول از هدر رفت ارز از کشور جلوگیری می کند.