وای وای

بست کمربندی پلاستیکی وای وای به جرات می توان گفت بهترین برند موجود در کشر عزیزمان ایران است.
البته این شرکت به در سال های اخیر شروع به تولید بست فلزی شیلنگ هم کرده است.
که در همین مدت زمان کم طرفداران خاص خود را دارد.