بست فلزی شیلنگ بیکو (BICO) سایز 13- 8

(دیدگاه کاربر 2)