سوکت کلید شیشه بالابر پژو 405lifting glass


سوکت کلید شیشه بالابر پژو 405 به صورت 5 فیش طراحی شده است به در هر بسته 1 عدد و در هر بکس آن 30 عدد موجود است.