در حال نمایش 3 نتیجه

بادپاش (3)

ابزار بادی و بنزینی

ابزار بادی و بنزینی

در آغاز ابزارهای بادی را توضیح می دهیم. عملی که در آن از گاز فشرده برای ساخت مولد استفاده می شود ابزارهای بادی گفته می شود. به دلیل مقرون به صرفه بودن از نظر خرید و هم از نظر تعمیر استفاده بیشتری دارد که  نسبتا برای کارهای سبک استفاده می شود مثل کوبیدن میخ در چوب ، کوبیدن منگه و موارد دیگر.

ابزارهای بنزینی تجهیزاتی هستند که قدرت بیشتری دارند که در این نوع ابزارها با سوخت کار می کنند. در جاهایی که دسترسی به برق وجود نداشته باشد بالاجبار از این ابزارها استفاده می کنند و همچنین برای کارهایی که نسبتا سنگین تر باشد.