گریس خور

9 کالا

به تجهیزاتی که کار انتقال گریس را به دستگاه های مورد نظر را انجام می دهند گریس خور گفته می شود.

گریس بخشی مهمی برای مفاصل ماشین آلات می باشد که می بایست به صورت متداول در پریود های زمانی منظم مفاصل مختلف ماشین آلات گریس کاری کرد در برخی از ماشین آلات برای انتقال گریس به مفاصل ماشین آلات از گریس خور استفاده می کنند.

گریس خور های اشکال و اندازه های متفاوتی دارد که بسته به نیاز شما طراحی شده اند همچنین شایان ذکر است که گریس خور ها از آلیاژهای متفاووتی ساخته شده اند مانند آهن کششی – برنج – استیل و غیره که با توجه به نیاز مشتری بر حسب اندازه و هزینه ای که می خواهد بپردازد انتخاب می شود.