نمایش 1–18 از 25 نتیجه

لوله مسی کلاف بابک (8)

لوله مسی کلاف باهنر (8)

لوله مسی کلاف مهر اصل (9)

لوله مسی کلاف

لوله مسی کلاف سایز 6 – 1/4 اینچ کد 30-0 – 50 متری باهنر

موجود است

۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
نام

لوله مسی کلاف مهر اصل

برند

مهر اصل

ساخت

کشور ایران

سایز داخلی (ملی متر)

6

سایز داخلی (اینچ)

1/4

وزن

در سایزها مختلف متفاوت می باشد

ضخامت

0/30 اینچ

طول

لوله مسی کلاف سایز 6 – 1/4 اینچ کد 30-0 – 15 متری باهنر

موجود است

۱,۵۱۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
نام

لوله مسی کلاف مهر اصل

برند

مهر اصل

ساخت

کشور ایران

سایز داخلی (ملی متر)

6

سایز داخلی (اینچ)

1/4

وزن

در سایزها مختلف متفاوت می باشد

ضخامت

0/30 اینچ

طول

لوله مسی کلاف سایز 6 – 1/4 اینچ کد 30-0 – 15 متری بابک

موجود است

۱,۵۳۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
نام

لوله مسی کلاف مهر اصل

برند

مهر اصل

ساخت

کشور ایران

سایز داخلی (ملی متر)

6

سایز داخلی (اینچ)

1/4

وزن

در سایزها مختلف متفاوت می باشد

ضخامت

0/30 اینچ

طول

لوله مسی کلاف سایز 6 – 1/4 اینچ کد 30-0 – 15 متری مهر اصل

موجود است

۱,۵۵۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
نام

لوله مسی کلاف مهر اصل

برند

مهر اصل

ساخت

کشور ایران

سایز داخلی (ملی متر)

6

سایز داخلی (اینچ)

1/4

وزن

در سایزها مختلف متفاوت می باشد

ضخامت

0/30 اینچ

طول

لوله مسی کلاف سایز 6 – 1/4 اینچ کد 30-0 – 50 متری مهر اصل

موجود است

۱,۵۵۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
نام

لوله مسی کلاف مهر اصل

برند

مهر اصل

ساخت

کشور ایران

سایز داخلی (ملی متر)

6

سایز داخلی (اینچ)

1/4

وزن

در سایزها مختلف متفاوت می باشد

ضخامت

0/30 اینچ

طول

لوله مسی کلاف سایز 10 – 3/8 اینچ کد 30-0 – 15 متری باهنر

موجود است

۲,۳۶۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
نام

لوله مسی کلاف مهر اصل

برند

مهر اصل

ساخت

کشور ایران

سایز داخلی (ملی متر)

10

سایز داخلی (اینچ)

3/8

وزن

در سایزها مختلف متفاوت می باشد

ضخامت

0/30 اینچ

طول

لوله مسی کلاف سایز 10 – 3/8 اینچ کد 30-0 – 15 متری بابک

موجود است

۲,۳۸۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
نام

لوله مسی کلاف مهر اصل

برند

مهر اصل

ساخت

کشور ایران

سایز داخلی (ملی متر)

10

سایز داخلی (اینچ)

3/8

وزن

در سایزها مختلف متفاوت می باشد

ضخامت

0/30 اینچ

طول

لوله مسی کلاف سایز 10 – 3/8 اینچ کد 30-0 – 15 متری مهر اصل

موجود است

۲,۴۲۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
نام

لوله مسی کلاف مهر اصل

برند

مهر اصل

ساخت

کشور ایران

سایز داخلی (ملی متر)

10

سایز داخلی (اینچ)

3/8

وزن

در سایزها مختلف متفاوت می باشد

ضخامت

0/30 اینچ

طول

لوله مسی کلاف سایز 10 – 3/8 اینچ کد 30-0 – 50 متری مهر اصل

موجود است

۲,۴۲۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
نام

لوله مسی کلاف مهر اصل

برند

مهر اصل

ساخت

کشور ایران

سایز داخلی (ملی متر)

10

سایز داخلی (اینچ)

3/8

وزن

در سایزها مختلف متفاوت می باشد

ضخامت

0/30 اینچ

طول

لوله مسی کلاف سایز 12 – 1/2 اینچ کد 30-0 – 15 متری باهنر

موجود است

۳,۲۶۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
نام

لوله مسی کلاف مهر اصل

برند

مهر اصل

ساخت

کشور ایران

سایز داخلی (ملی متر)

12

سایز داخلی (اینچ)

1/2

وزن

در سایزها مختلف متفاوت می باشد

ضخامت

0/30 اینچ

طول

لوله مسی کلاف سایز 12 – 1/2 اینچ کد 30-0 – 15 متری بابک

موجود است

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
نام

لوله مسی کلاف مهر اصل

برند

مهر اصل

ساخت

کشور ایران

سایز داخلی (ملی متر)

12

سایز داخلی (اینچ)

1/2

وزن

در سایزها مختلف متفاوت می باشد

ضخامت

0/30 اینچ

طول

لوله مسی کلاف سایز 12 – 1/2 اینچ کد 30-0 – 15 متری مهر اصل

موجود است

۳,۳۶۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
نام

لوله مسی کلاف مهر اصل

برند

مهر اصل

ساخت

کشور ایران

سایز داخلی (ملی متر)

12

سایز داخلی (اینچ)

1/2

وزن

در سایزها مختلف متفاوت می باشد

ضخامت

0/30 اینچ

طول

لوله مسی کلاف سایز 12 – 1/2 اینچ کد 30-0 – 50 متری مهر اصل

موجود است

۳,۳۶۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
نام

لوله مسی کلاف مهر اصل

برند

مهر اصل

ساخت

کشور ایران

سایز داخلی (ملی متر)

12

سایز داخلی (اینچ)

1/2

وزن

در سایزها مختلف متفاوت می باشد

ضخامت

0/30 اینچ

طول

لوله مسی کلاف سایز 16 – 5/8 اینچ کد 30-0 – 15 متری باهنر

موجود است

۳,۹۹۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
نام

لوله مسی کلاف مهر اصل

برند

مهر اصل

ساخت

کشور ایران

سایز داخلی (ملی متر)

16

سایز داخلی (اینچ)

5/8

وزن

در سایزها مختلف متفاوت می باشد

ضخامت

0/30 اینچ

طول

لوله مسی کلاف سایز 16 – 5/8 اینچ کد 30-0 – 50 متری باهنر

موجود است

۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
نام

لوله مسی کلاف مهر اصل

برند

مهر اصل

ساخت

کشور ایران

سایز داخلی (ملی متر)

16

سایز داخلی (اینچ)

5/8

وزن

در سایزها مختلف متفاوت می باشد

ضخامت

0/30 اینچ

طول

لوله مسی کلاف سایز 16 – 5/8 اینچ کد 30-0 – 15 متری بابک

موجود است

۴,۰۵۱,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
نام

لوله مسی کلاف مهر اصل

برند

مهر اصل

ساخت

کشور ایران

سایز داخلی (ملی متر)

16

سایز داخلی (اینچ)

5/8

وزن

در سایزها مختلف متفاوت می باشد

ضخامت

0/30 اینچ

طول

لوله مسی کلاف سایز 16 – 5/8 اینچ کد 30-0 – 15 متری مهر اصل

موجود است

۴,۱۱۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
نام

لوله مسی کلاف مهر اصل

برند

مهر اصل

ساخت

کشور ایران

سایز داخلی (ملی متر)

16

سایز داخلی (اینچ)

5/8

وزن

در سایزها مختلف متفاوت می باشد

ضخامت

0/30 اینچ

طول

لوله مسی کلاف سایز 19 – 3/4 اینچ کد 30-0 – 15 متری مهر اصل

موجود است

۴,۹۸۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
نام

لوله مسی کلاف مهر اصل

برند

مهر اصل

ساخت

کشور ایران

سایز داخلی (ملی متر)

16

سایز داخلی (اینچ)

5/8

وزن

در سایزها مختلف متفاوت می باشد

ضخامت

0/30 اینچ

طول

لوله مسی کلاف یکی از انواع لوله های مسی است که جهت سهولت استفاده از کولرها گازی و تولید آنان مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از لوله های مسی امری نو ظهور نبوده و سابقه ای به قدمت چندین دهه دارد. لوله های مسی در تاسیسات ساختمان ها به چشم می خورند. انواع رایج قابل مثال که همگی شما احتمالا تاکنون آن را مشاهده نموده اید، لوله های زیر کابینت یا زیرزمین هستند. لوله های مسی عموما برای آبرسانی و نیز سیستم های سرمایشی، گرمایشی و تهویه مورد استفاده قرار می گیرند. در ادامه شرح کاملی از لوله مسی و انواع آن برای شما همراهان گرامی ارائه خواهیم داد.

لوله مسی کلاف

انواع لوله مسی بر اساس کاربرد

در تقسیم بندی دیگری که برای لوله های مسی ارائه شده است، این لوله ها بر اساس کاربرد به ۴ دسته تقسیم شده اند. دسته اول شامل لوله های مسی شاخه ای هستند که دارای مقاومت بسیاری در برابر خوردگی بوده و در تهویه مطبوع و صنایع برودتی مورد استفاده قرار می گیرند. در دسته دوم لوله های مسی کلاف قرار می گیرند که نرم بوده و در لوله کشی کاربرد دارند. دسته سوم لوله های مسی کویل بوده که مبدل های حرارتی مناسبی هستند. دسته چهارم شامل لوله های مسی مویی است که در وسط خروجی فیلتر و ورودی اپراتور قرار می گیرد.

لوله مسی کلاف یا پنکیک (Pancake Coil Copper Tube)

لوله های کسی کلاف از انواع لوله های مسی هستند که در قطرهای ۴.۱ تا ۷.۸ اینچی تولید شده و طول آن ها از ۱۵ تا ۵۰ میلی متر است. این لوله ها به دلیل آن که از نوع نرم بوده، به راحتی شکل پذیرفته و در سیستم های لوله کشی و نیز دستگاه های سرمایشی و گرمایشی مورد استفاده قرار می گیرد. لوله های مسی عموما به شکل آنیل برای فروش به بازار وارد می شوند. لوله مسی کلاف در سیستم های چیلر، تهویه و سردخانه و نیز در سیستم های کوچک تر در خط مکش و دهش مورد استفاده قرار می گیرند.

خم کاری لوله های مسی کلاف

لوله های مسی کلاف به سختی پس از خم کاری به شکل اول باز می گردند. بنابراین اندازه گیری دقیق حین خم ماری از اهمیت بسیاری برخوردار است. در جوشکاری لوله های مسی از سیم جوش با درصد بالای نقره استفاده می شود. ممکن است این سوال ایجاد شود که منظور از درصد بالا چیست؟ درصد نقره سیم جوش باید بالاتر از ۵ درصد باشد.

برچسب های لوله های مسی کلاف حاوی چه اطلاعاتی هستند؟

معیارهای فروش و قیمت لوله های مسی، سایز، ضخامت، طول و وزن بوده و این اطلاعات بر روی برچسب محصول قید می شود.

ابعاد و جنس لوله مسی کلاف

لوله های مسی کلاف با ۶ میلی متر قطر، ۰.۷۵ میلی متر ضخامت و طول ۱۵، ۳۰ و ۵۰ متر بوده و درصد خلوص لوله های مسی کلاف ۹۹.۹۵ تا ۹۹.۹۹ است.

قیمت لوله مسی مهر اصل

عوامل متعددی در قیمت لوله مسی تاثیرگذار هستند. از حمله این عوامل می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • قیمت جهانی مس
  • قیمت دلار
  • سایز و ابعاد لوله
  • کارخانه سازنده
  • وزن لوله
  • ضخامت
  • ابعاد لوله