شماره تماس

021-91311879

نمایش 1–18 از 23 نتیجه

بست کمربندی پلاستیکی وای.وای (YY)

بست کمربندی پلاستیکی با طول 10 سانتیمتر و ضخامت 2.5 وای وای (YY)

موجود است

۲۸,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
رنگ

,

طول

10 سانتی متر

ضخامت

2.5 میلی متر

نام برند

وای وای (YY) یانیو (YONYU)

کشور سازنده

تایوان

تعداد در هر بسته

……….

مقامت دمایی

85 درجه سانتی گراد

تعداد در کارتن مادر

……….

مقاومت در برابر اشعه خورشید

رنگ مشکی یو وی دار می باشد و در برابر خورشید پوسیده نمی شود

بست کمربندی پلاستیکی با طول 14 سانتیمتر و ضخامت 2.5 وای وای (YY)

موجود است

۵۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
رنگ

,

طول

14 سانتی متر

ضخامت

2.5 میلی متر

نام برند

وای وای (YY) یانیو (YONYU)

کشور سازنده

تایوان

تعداد در هر بسته

……….

مقامت دمایی

85 درجه سانتی گراد

تعداد در کارتن مادر

……….

مقاومت در برابر اشعه خورشید

رنگ مشکی یو وی دار می باشد و در برابر خورشید پوسیده نمی شود

بست کمربندی پلاستیکی با طول 20 سانتیمتر و ضخامت 2.5 وای وای (YY)

موجود است

۷۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
رنگ

,

طول

20 سانتی متر

ضخامت

3.6 میلی متر

نام برند

وای وای (YY) یانیو (YONYU)

کشور سازنده

تایوان

تعداد در هر بسته

……….

مقامت دمایی

85 درجه سانتی گراد

تعداد در کارتن مادر

……….

مقاومت در برابر اشعه خورشید

رنگ مشکی یو وی دار می باشد و در برابر خورشید پوسیده نمی شود

بست کمربندی پلاستیکی با طول 14 سانتیمتر و ضخامت 3.6 وای وای (YY)

موجود است

۱۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
رنگ

,

طول

14 سانتی متر

ضخامت

3.6 میلی متر

نام برند

وای وای (YY) یانیو (YONYU)

کشور سازنده

تایوان

تعداد در هر بسته

……….

مقامت دمایی

85 درجه سانتی گراد

تعداد در کارتن مادر

……….

مقاومت در برابر اشعه خورشید

رنگ مشکی یو وی دار می باشد و در برابر خورشید پوسیده نمی شود

بست کمربندی پلاستیکی با طول 20 سانتیمتر و ضخامت 3.6 وای وای (YY)

موجود است

۱۲۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
رنگ

,

طول

20 سانتی متر

ضخامت

3.6 میلی متر

نام برند

وای وای (YY) یانیو (YONYU)

کشور سازنده

تایوان

تعداد در هر بسته

……….

مقامت دمایی

85 درجه سانتی گراد

تعداد در کارتن مادر

……….

مقاومت در برابر اشعه خورشید

رنگ مشکی یو وی دار می باشد و در برابر خورشید پوسیده نمی شود

بست کمربندی پلاستیکی با طول 25 سانتیمتر و ضخامت 3.6 وای وای (YY)

موجود است

۱۴۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
رنگ

,

طول

25 سانتی متر

ضخامت

3.6 میلی متر

نام برند

وای وای (YY) یانیو (YONYU)

کشور سازنده

تایوان

تعداد در هر بسته

……….

مقامت دمایی

85 درجه سانتی گراد

تعداد در کارتن مادر

……….

مقاومت در برابر اشعه خورشید

رنگ مشکی یو وی دار می باشد و در برابر خورشید پوسیده نمی شود

بست کمربندی پلاستیکی با طول 20 سانتیمتر و ضخامت4.8 وای وای (YY)

موجود است

۱۴۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
رنگ

,

طول

20 سانتی متر

ضخامت

4.8 میلی متر

نام برند

وای وای (YY) یانیو (YONYU)

کشور سازنده

تایوان

تعداد در هر بسته

……….

مقامت دمایی

85 درجه سانتی گراد

تعداد در کارتن مادر

……….

مقاومت در برابر اشعه خورشید

رنگ مشکی یو وی دار می باشد و در برابر خورشید پوسیده نمی شود

بست کمربندی پلاستیکی با طول 30 سانتیمتر و ضخامت 3.6 وای وای (YY)

موجود است

۱۴۸,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
رنگ

,

طول

30سانتی متر

ضخامت

4.8 میلی متر

نام برند

وای وای (YY) یانیو (YONYU)

کشور سازنده

تایوان

تعداد در هر بسته

……….

مقامت دمایی

85 درجه سانتی گراد

تعداد در کارتن مادر

……….

مقاومت در برابر اشعه خورشید

رنگ مشکی یو وی دار می باشد و در برابر خورشید پوسیده نمی شود

بست کمربندی پلاستیکی با طول 25 سانتیمتر و ضخامت 4.8 وای وای (YY)

موجود است

۱۹۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
رنگ

,

طول

25 سانتی متر

ضخامت

4.8 میلی متر

نام برند

وای وای (YY) یانیو (YONYU)

کشور سازنده

تایوان

تعداد در هر بسته

……….

مقامت دمایی

85 درجه سانتی گراد

تعداد در کارتن مادر

……….

مقاومت در برابر اشعه خورشید

رنگ مشکی یو وی دار می باشد و در برابر خورشید پوسیده نمی شود

بست کمربندی پلاستیکی با طول 30 سانتیمتر و ضخامت 4.8 وای وای (YY)

موجود است

۲۲۸,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
رنگ

,

طول

30سانتی متر

ضخامت

4.8 میلی متر

نام برند

وای وای (YY) یانیو (YONYU)

کشور سازنده

تایوان

تعداد در هر بسته

……….

مقامت دمایی

85 درجه سانتی گراد

تعداد در کارتن مادر

……….

مقاومت در برابر اشعه خورشید

رنگ مشکی یو وی دار می باشد و در برابر خورشید پوسیده نمی شود

بست کمربندی پلاستیکی با طول 37 سانتیمتر و ضخامت 3.6 وای وای (YY)

موجود است

۲۴۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
رنگ

,

طول

37 سانتی متر

ضخامت

3.6 میلی متر

نام برند

وای وای (YY) یانیو (YONYU)

کشور سازنده

تایوان

تعداد در هر بسته

……….

مقامت دمایی

85 درجه سانتی گراد

تعداد در کارتن مادر

……….

مقاومت در برابر اشعه خورشید

رنگ مشکی یو وی دار می باشد و در برابر خورشید پوسیده نمی شود

بست کمربندی پلاستیکی با طول 43 سانتیمتر و ضخامت 4.8 وای وای (YY)

موجود است

۲۶۴,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
رنگ

,

طول

43 سانتی متر

ضخامت

4.8 میلی متر

نام برند

وای وای (YY) یانیو (YONYU)

کشور سازنده

تایوان

تعداد در هر بسته

……….

مقامت دمایی

85 درجه سانتی گراد

تعداد در کارتن مادر

……….

مقاومت در برابر اشعه خورشید

رنگ مشکی یو وی دار می باشد و در برابر خورشید پوسیده نمی شود

بست کمربندی پلاستیکی با طول 37 سانتیمتر و ضخامت 4.8 وای وای (YY)

موجود است

۲۶۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
رنگ

,

طول

37 سانتی متر

ضخامت

4.8 میلی متر

نام برند

وای وای (YY) یانیو (YONYU)

کشور سازنده

تایوان

تعداد در هر بسته

……….

مقامت دمایی

85 درجه سانتی گراد

تعداد در کارتن مادر

……….

مقاومت در برابر اشعه خورشید

رنگ مشکی یو وی دار می باشد و در برابر خورشید پوسیده نمی شود

بست کمربندی پلاستیکی با طول 20 سانتیمتر و ضخامت 7.6 وای وای (YY)

موجود است

۴۰۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
رنگ

,

طول

20 سانتی متر

ضخامت

7.6 میلی متر

نام برند

وای وای (YY) یانیو (YONYU)

کشور سازنده

تایوان

تعداد در هر بسته

……….

مقامت دمایی

85 درجه سانتی گراد

تعداد در کارتن مادر

……….

مقاومت در برابر اشعه خورشید

رنگ مشکی یو وی دار می باشد و در برابر خورشید پوسیده نمی شود

بست کمربندی پلاستیکی با طول 30 سانتیمتر و ضخامت 7.6 وای وای (YY)

موجود است

۴۹۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
رنگ

,

طول

30 سانتی متر

ضخامت

7.6 میلی متر

نام برند

وای وای (YY) یانیو (YONYU)

کشور سازنده

تایوان

تعداد در هر بسته

……….

مقامت دمایی

85 درجه سانتی گراد

تعداد در کارتن مادر

……….

مقاومت در برابر اشعه خورشید

رنگ مشکی یو وی دار می باشد و در برابر خورشید پوسیده نمی شود

بست کمربندی پلاستیکی با طول 50 سانتیمتر و ضخامت 4.8 وای وای (YY)

موجود است

۵۷۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
رنگ

,

طول

50 سانتی متر

ضخامت

4.8 میلی متر

نام برند

وای وای (YY) یانیو (YONYU)

کشور سازنده

تایوان

تعداد در هر بسته

100

مقامت دمایی

85 درجه سانتی گراد

تعداد در کارتن مادر

10000

مقاومت در برابر اشعه خورشید

رنگ مشکی یو وی دار می باشد و در برابر خورشید پوسیده نمی شود

بست کمربندی پلاستیکی با طول 37 سانتیمتر و ضخامت 7.6 وای وای (YY)

موجود است

۵۷۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
رنگ

,

طول

37 سانتی متر

ضخامت

7.6 میلی متر

نام برند

وای وای (YY) یانیو (YONYU)

کشور سازنده

تایوان

تعداد در هر بسته

……….

مقامت دمایی

85 درجه سانتی گراد

تعداد در کارتن مادر

……….

مقاومت در برابر اشعه خورشید

رنگ مشکی یو وی دار می باشد و در برابر خورشید پوسیده نمی شود

بست کمربندی yy  بهترین بست پلاستیکی

بررسی شرکت یانیو تولید کننده بست کمربندی پلاستیکی وای وای (YY)
شرکت یانیو  (YONYU) یکی از شرکت های معتبر در تایون می باشد که از سال 1972 شروع به فعالیت نمود این شرکت از همان ابتدا تا به امروز همواره به معامله برد برد می اندیشد و در این 50 سال همواره یکی از بهترین شرکت های در زمینه تولید بست کمری پلاستیکی می باشد.

بهترین بست کمربندی بازار ایران

به عنوان کسی که 16 سال تجربه در زمینه فروش انواع بست کمربندی را دارم اگر در مقابل این پرسش قرار گرفتم که بهترین بست کمربندی در ایران چیست قطعا بدون هیچ درنگی می گویم برند وای وای چون هم از لحاظ کششی هم از لحاظ ماندگاری در شرایط سخت حرف نخست را میزند و با جرات می توان گفت هیچ رقیبی برای خود ندارد.

مقاومت کششی بسیار بالا

این بست کمربندی از مقاومت کششی بسیار بالایی برخوردار است به طوری وزن های بسیار بالایی را تحمل می کند و به هیچ عنوان شما نمی توانید آن را با دستان خودتان آن را پاره کنید و دلیل آن استفاده از مواد بسیار مرغوب می باشد.

مقاوم در برابر اشعه یو وی

گاهی اوقات ممکن بست کمربندی زیر نور آفتاب باشند و یا در شرایط شیمایی مختلف قرار گیرد که در این صورت حتما می بایست از بست های زیپی یو وی دار استفاده شود که بست کمربندی وای وای در رنگ های مشکی به صورت یو وی دار تولید می شود و مقاومت بسیار عالی در برابر نور خورشید دارد . متاسفانه در سالیان اخیر برندی های زیادی در بسته های خود عنوان کرده اند که بست های خود را به صورت یو وی دار تولید می کنند که در صورتی که هیچ عنوان به این صورت تولید نشده اند و در مقابل نور خورشید خیلی سریع پوسیده می شوند که به همین دلیل حتما می بایست هنگام خرید به این موضوع دقت کنید.

اخذ گواهینامه های بین المللی

شرکت یانیو به دلیل کیفیت بسیار بالای محصولات خود موفق به کسب گواهینامه بین المللی شده است که به صورت یک فایل پی دی اف می تواند آن را دانلود کنید.

مقاومت بست کمربندی وای وای در دمای منفی 40 درجه!

مشکلی که بسیاری از بست کمربندی ها دارند این موضوع می باشد که در فصول سرد سال و در دمایی پایین شکننده می شوند که بست کمربندی وای وای به هیچ عنوان به این شکل نمی باشد و در دمای باور نکردنی منفی 40 درجه بدون هیچ مشکلی کار می کند به طوری که این بست کمربندی کارخانجات یخ نیز استفاده میشود.

4 شعار همیشگی شرکت وای وای

صداقت، حرفه ای، کیفیت و خدمات همواره 4 رکن اساسی این شرکت می باشد و تمامیه 120 پرسنل این شرکت همواره می بایست این 4 کلمه را ملکه ذهن خویش سازند و به خاطر همین است که بست کمربندی پلاستیکی وای.وای (YY) بهترین برند در این زمینه می باشد.

ساختمان شرکت بست کمربندی وای وای

سبد خرید
فهرست
فروشگاه
0 موارد محصول