در حال نمایش 7 نتیجه

بست چنگالی یا چنگکی

بست چنگالی

ویژگی کلمپ بست چنگالی

همانطورکه ازنام این بست لوله برق مشخص است که به صورت چنگال آن راطراحی کرده اند، نمی توان این نمونه از بست ها را برخلاف نمونه های قبلی که ذکر شد به راحتی  بر روی دیوار یا سقف مورد ظر خود وصل کرد.برای این کار می بایست از ریل بست چنگالی استفاده کنید.

به این صورت که در بالای آن یک پیچ برای ریگلاژکردن قرارداده اند ودرانتهای دو سمت پایه های چنگال ها طراحی شده، چنگال داخل یک ریل افقی به شکل کشویی قرارمی گیرد سپس می توان به وسیله پیچ ریگلاژ کننده لوله را دربست محکم کرد.


بست چنگکی

از این بست لوله برق بیشتربرای محکم کردن لوله کاندوئیت استفاده می شود، بست چنگی به صورت دو تیکه نیم دایره مجزاکه ازفلزگالوانیزه گرم یا فولاد ساخته شده می باشد، درقسمت بالای چنگک ها سوراخ هایی وجود دارد که به وسیله پیچ های آچارخورمی توانید آنهارا محکم کنید.

پس ازآن چنگک ها درون یک ریل بست به صورت یک رکاب قرار می گیردو به طور کامل محکم می شود، سپس لوله ها رااز داخل بست عبورداده، دراینجا ریل مانند یک سیستم ساپورت کننده عمل می کند.