بست فشار قوی

بست های فشار قوی به بست هایی گفته می شود که برابر فشار بسیار بالای داخل لوله یا شیلنگ مقاوم می باشند.