اتصالات پلاستیکی پنوماتیک

اتصالات پلاستیکی پنوماتیک چیست؟

اجزای اصلی اتصالات پلاستیکی پنوماتیک از سه جزء اصلی تشکیل شده است که شامل موارد زیر می باشد:

1- مهره

2- بدنه

3-حلقه گیر

مهره، که معمولاً شش ضلعی است، نیروی چرخش را در هنگام نصب فراهم می‌کند. بدنه حلقه گیره را در خود محل داده و اتصال را تسهیل می‌کند، در حالی که حلقه گرفتن مهر و موم هوا را تضمین می‌کند. این مجموعه سه گانه، که اغلب از پلاستیک‌های مهندسی شده با کیفیت بالا ساخته می‌شود، منجر به اتصالاتی می‌شود که نه تنها سبک وزن است، بلکه به طور قابل توجهی بادوام است.