لوله مسی کولر گازی 18000

نمایش 12

لوله مسی کولر گازی 18000

لوله مسی کولر گازی 18000 از دو لوله تشکلی می شود که در سایز 12 (1/2 اینچ) برای برگشت و سایز 6 (1/4 اینچ)  برای ورودی استفاده می شود