باهنر

صنایع باهنر یکی از غول های صنعت مس در کشور ایران می باشد و برند خوش نامی در این حوزه می باشد.