لوله مسی کولر گازی 32000

نمایش 12

لوله مسی کولر گازی 32000

لوله های مسی کولر گازی 32000 از دو لوله تشکلی می شود که در سایز 16 (5/8 اینچ) برای برگشت و سایز 10 (3/8 اینچ)  برای ورودی استفاده می شود